Namsos Tennisklubb

 
    

Tennisball
 
 

 


Styret i Namsos Tennisklubb 2014

Kontaktliste:

Leder: Lars Mørkved, mobil 95964970, epost: lars.moerkved@ntebb.no
Arbeid: 400 38915 - epost: lars@salsnes-filter.no

Nestleder: Pål Arne Mediå, mobil 91334627 -epost: pal.a.media@ntebb.no
Sekretær: Billy Benjaminsen, mobil 48220502
Kasserer: Kjell-Arne Molden, mobil 95988156
Bane: Pål Arne Mediå, mobil 91334627
Styremedlem: Pål Klykken, mobil 92607383
Styremedlem: Ola Larsen


Om klubben:

Namsos Tennisklubb har to fine utendørs tennisbaner i Kleppen. De er tilgjengelig for spill fra mai til oktober. Om vinteren benyttes en innendørs bane i Namsoshallen.

Organisert trening for medlemmer:
Det arrangeres tennisskole for barn, ungdom og voksne som vil være med på organisert trening.

Treningene ledes av klubbens trenere.

Tilbud utenom
Det arrangeres turneringer, treningssamlinger, kurser, turer og andre sosiale og sportslige aktiviteter for klubbens medlemmer.

Medlemskontingenter 2014:

Junior/studenter/pensjonister         kr 500,-
Senior                                          ”   900,-
Familie                                          ”  1200,-
Depositum nøkkel k. 100

Er du interessert i medlemsskap?

Benytt bankkonto nr. 8671.06.24900
Husk å merke innbetalingen med navn.

Ta kontakt med en av medlemmene i styret hvis du vil ha flere opplysninger.

De som betaler medlemskontigent får nøkkel til tennisanlegget (depositum kr. 100) og kan da spille så mye de vil utenom de organiserte treningene i sommersesongen.

Treningsbanen i Namsoshallen